SMJEŠTANI KAPACITETI

U slučaju potrebe organiziramo smještaj.

Kontakt: 091 533 0628 (Željka Turković)